Det vil gavne miljøet og sørge for rigtig håndtering af affaldet. Dueholm Miljøservice – Vores servicekoncept

SAMARBEJDE OM AFFALDSSORTERING

Affald er:

rester

en økonomisk belastning

en naturlig del af hverdagen

…. og samtidig et problem!

DRIFTSIKKERHED

Dueholm besidder en fleksibel vognpark der dækker mange forskelligartede behov, herunder f.eks. hastetømning eller affald der skal specialbehandles.

FLEKSIBILITET

Fordi vi fungerer som leverandør indenfor affaldshåndtering og containerudlejning/køb giver vi vores kunder mulighed for individuelle standardløsninger.

HURTIG REAKTIONSTID

Med kundeservice placeret i hjertet af Trekants-området sikrer vi kunden hurtig reaktionstid på forespørgsler og et godt lokalkendskab i Trekants-området.

ANALYSE AF AFFALDSSTRØMME

Dueholm fungerer som en samarbejdspartner, der efter behov analyserer og rådgiver om samtlige processer vedrørende indsamling, opbevaring, transport og bortskaffelse af affald. Alt dette tilpasset den gældende miljølovgivning og kundens aktuelle behov.

TILBAGERAPPORTERING

Som kundens samarbejdspartner giver Dueholm dokumentation og overblik over affaldsmængden, typer af beholdere, containere og afleveringssteder, f.eks. til brug for miljøredegørelse, med andre ord, det grønne regnskab.

OPDATERING OG MILJØLOVE

Vi kan hele tiden tilbyde dig løbende opdatering, hvor der er sket ændringer eller kommet nye miljølove. På den måde kan kunden altid være på forkant med de sidste nye love. Det vil gavne miljøet og sørge for rigtig håndtering af affaldet.

Vor miljøpolitik

VIRKSOMHEDENS MÅLSÆTNING: 

I vor egenskab af miljøfirma har vi en forpligtelse til at have en forbilledlig position som miljøvirksomhed.

Vor målsætning er på baggrund heraf at være på forkant med fremtidens udvikling,

både med hensyn til teknologiske fremskridt og fremtidens miljølovgivning.

Alle vore medarbejdere har derfor en forpligtelse til at efterleve virksomhedens målsætning.

SALGSAFDELINGENS MILJØPOLITIK:

Salgsafdelingen har som miljøpolitik at rådgive kunderne seriøst om de miljørigtige løsninger på affalds- og renovationsområdet.
Målsætningen er at være på forkant med miljøløsninger, så salgsafdelingen er opdateret med de allernyeste teknologiske landvindinger og miljøtiltag.
Afdelingens helt klare miljø målsætning er at lave miljøløsninger, der resulterer i at erhvervsvirksomhedernes affald genanvendes i optimalt omfang,
så kunden opnår den optimale miljøløsning.

Salgsafdelings målsætning er derfor som følger:

Den optimale løsning til gavn for miljøet!
Det optimale miljøudstyr til affaldshåndtering!
Den størst mulige besparelse for kunden!
Motivering af virksomhedens medarbejdere til miljøtænkning!
Løsninger der er på forkant med fremtidens miljølovgivning!

MODTAGEANLÆGGETS MILJØPOLITIK:

Modtageanlægget har som genanvendelsesvirksomhed det primære mål, at genanvende mest muligt af de leverede genanvendelige materialer!
Medarbejderne har en forpligtelse til at bidrage til, at undgå spild og fejl, der kan føre til kassation af genanvendelige materialer, som ellers kunne genanvendes.

KOMMUNIKATION MED VORE KUDNER:

Vor miljøpolitik er at have tilfredse kunder, der har tillid til vort miljøfirma, på baggrund af vore seriøse miljøløsninger og vor rådgivning.
I et tillidsfuldt samarbejde med vore kunder er det vor målsætning at opnå et gensidigt godt samarbejde til optimal gavn for miljøet.

Vor målsætning er at medvirke til medarbejdertrivsel, både med hensyn til de etablerede miljøløsninger,
men også gennem en venlig og behagelig kommunikation med vore kontaktpersoner og vor respekt for deres indsats!
Endelig har vi som målsætning at servicere vore kunder bedst muligt!

SAMARBEJDE MED KOMMUNER OG MILJØMYNDIGHEDER:

Dueholm Miljøservice ApS vil loyalt samarbejde med kommuner og miljømyndigheder for at bidrage til overholdelse af miljøbekendtgørelser og -regulativer.

papir_skralder_02

 • Erhverv

  Kranservice, Firmaflytning, Specialtransporter og meget mere. Har du en opgave, så har vi løsningen
  Hør mere
 • Privat

  Hvad enten du har brug for hjælp til Flytning, Vinteropbevaring af din båd m.m eller studenterkørsel. Så har vi løsningen!
  Kontakt os
 • Åbningstider

  • Mandag - Fredag
   8.00 - 17.00
  • Lørdag
   Efter aftale
  • Der er døgnvagt på telefonen